ทัวร์ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

เที่ยวกระบี่

ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

เที่ยวพังงา

ทัวร์อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ภาพถ่าย ท่องเที่ยวภูเก็ต

ภาพลูกค้า ทัวร์ภูเก็ต
ภาพลูกค้า เที่ยวภูเก็ต
ภาพ สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ ประเพณี ถือศิลกินผัก ภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต : ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นใน เกาะไข่นุ้ย
เที่ยวภูเก็ต เกาะไข่
ท่องเที่ยวภูเก็ต เกาะไข่
     
ทัวร์ทะเล เกาะไข่นอก
เที่ยวทะเล เกาะไข่
ท่องเที่ยวเกาะไข่นอก
 
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ท่องเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต กับโปรแกรมเที่ยวภูเก็ตทะเล 3 เกาะ ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เดินทางโดยเรือเร็ว จากภูเก็ต สัมผัสธรรมชาติ พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกกับปลาสวยงามริมหาดบนเกาะ ท่องเที่ยวภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาคุ้มค่าเพื่อคนไทย ทัวร์ภูเก็ต
 
กิกจรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกปลาสวยงามริมหาด พักผ่อนชายหาด
พาหนะ : เรือเร็ว ( Speed boat )
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
บริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
 
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เต็มวัน
08.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
09.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่ เกาะกลางอันดามัน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน เป็นส่วนหนึ่งของเกาะไข่
  สนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  พร้อมพักผ่อนกับธรรมชาติบนชายหาด
  จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะไข่ใน
  อิ่มกับอาหารแล้ว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว จากเกาะไข่ใน สู่เกาะไข่นุ้ย
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปะการัง และสัตว์น้ำ
  สนุกกับการว่ายน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  ปลาสวยงาม และสัตว์น้ำนานาชนิด
  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นอก
  สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียดบนชายหาด
  สนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  และปลาสวยงามนานาชนิด
  ที่แวกว่ายบริเวณริมชายหาด พร้อมพักผ่อนชายหาด
15.45 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่ภูเก็ต
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งโรงแรม ที่พัก
 
โปรแกรม เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว แบบครึ่งวันเช้า
07.30 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
08.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่
08.50 น. เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  สัมผัสกับโลกใต้ทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  สัตว์น้ำนานาชนิด ซึงเป็นบริเวณที่สวยงามมาก
10.00 น. จากนั้นออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย สู่เกาะไข่ใน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน พักผ่อนบนชายหาด
  พร้อมสนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
11.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะไข่ใน สู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียด
  พักผ่อนบริเวณริมชายหาด กับธรรมชาติ
  พร้อมเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และปลาสวยงามริมหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับสู่ภูเก็ต
13.20 น. ถึงบริเวณท่าเรือ ภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม ที่พัก
 
โปรแกรม เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว แบบครึ่งวันบ่าย
12.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
13.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่
13.50 น. เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  สัมผัสกับโลกใต้ทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  สัตว์น้ำนานาชนิด ซึงเป็นบริเวณที่สวยงามมาก
15.15 น. จากนั้นออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย สู่เกาะไข่ใน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน พักผ่อนบนชายหาด
  พร้อมสนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
16.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะไข่ใน สู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียด
  พักผ่อนบริเวณริมชายหาด กับธรรมชาติ
  พร้อมเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และปลาสวยงามริมหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับสู่ภูเก็ต
18.30 น. ถึงบริเวณท่าเรือ ภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม ที่พัก
   
 
ติดต่อสอบถาม การจองทัวร์ภูเก็ต
 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ ทัวร์เต็มวัน ท่านละ 1,000.-
ราคาทัวร์เด็ก ทัวร์เต็มวัน ท่านละ 900.-
 
ราคาทัวร์ ผู้ใหญ่ ทัวร์ครึ่งวัน ท่านละ 800.-
ราคาทัวร์เด็ก ทัวร์ครึ่งวัน ท่านละ 700.-
 
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail :h.phuket@hotmail.com
   
 
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน ( นอกบริเวณดังกล่าวจ่ายเพิ่ม )
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ( ทัวร์ครึ่งวัน ไม่มีอาหาร )
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ เก้าอี้ชายหาด )
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
 
หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล
รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 9 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม
ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีลูกค้าองค์กร ราคาไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 
เงือนไข การจองทัวร์ภูเก็ต
การจองทัวร์ โดยชำระค่ามัดจำ โอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจองทัวร์
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.