ทัวร์ภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ท่องเที่ยวกระบ

ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

ท่องเที่ยวพังงา

ทัวร์อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ภาพถ่าย ท่องเที่ยวภูเก็ต

ภาพลูกค้า ทัวร์ภูเก็ต
ภาพลูกค้า เที่ยวภูเก็ต
ภาพ สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ ประเพณี ถือศิลกินผัก ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว

ทัวร์พังงา
ทัวร์พังงา เกาะปันหยี
เที่ยวพังงา เกาะตะปู
     
ทัวร์อ่าวพังงา
อ่าวพังงา
เขาพิงกัน พังงา
 
โปรแกรมทัวร์พังงา เกาะนาคา
เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมเที่ยวพังงา ทัวร์พังงา ล่องเรือเร็ว สู่ อ่าวพังงา ชมป่าโกงกาง สนุกพายแคนนู เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เดินเล่นเกาะปันหยี และพักผ่อนบนเกาะนาคา เที่ยวภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาพิเศษกับทัวร์ภูเก็ต
 
กิจกรรม : ล่องเรือชมอ่าว สถานที่ท่องเที่ยว พายแคนนู พักผ่อนบนเกาะ
พาหนะ : เรือเร็ว ( Speed boat )
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
บริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
 
โปรแกรมทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา
08.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือภูเก็ต
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่ อ่าวพังงา
  เดินทางถึงบริเวณอ่าวพังงา ชมธรรมชาติ เกาะพนัก
  สนุกผจภัยพายแคนนู บริเวณ เกาะห้อง
  จากนั้นเดินทางสู่ เขาพิงกัน เขาตะปู สถานที่เคยถ่ายทำภาพยนต์
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านกลางน้ำ เกาะปันหยี
  ชมสนามฟุตบอลลอยน้ำ โรงเรียนกลางทะเล
  เลือกซื้อของฝากที่ระลึกพื้นบ้านจากคนท้องถิ่น
13.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่ เกาะนาคา
  เดินทางถึงบริเวณเกาะนาคา ชมธรรมชาติ
  เล่นน้ำ พักผ่อนริมหาด ตามอัธยาศัย
15.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับสู่ เกาะภูเก็ต
16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม
   
 
ติดต่อสอบถาม การจองทัวร์ภูเก็ต
   
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,700.- บาท
ราคาทัวร์เด็ก ท่านะล 1,500.- บาท
 
e-mail :h.phuket@gmail.com
e-mail :h.phuket@hotmail.com
   
 
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน ( นอกบริเวณดังกล่าวจ่ายเพิ่ม )
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เรือพายแคนนู เสื้อชูชีพ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
 
หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล
รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 9 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม
ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีลูกค้าองค์กร ราคาไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 
เงือนไข การจองทัวร์
การจองทัวร์ โดยชำระค่ามัดจำ โอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจองทัวร์
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.