ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

เที่ยวภูเก็ต : รายละเอียดจองทัวร์ภูเก็ต

ข้อแนะนำในการจองทัวร์เที่ยวภูเก็ต
ระบุประเภททัวร์ที่ต้องการ เช่น ทัวร์วันเดียว หรือ แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
ระบุชื่อโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ อาทิเช่น ทัวร์เกาะพีพี หรือแพ็คเกจ 01
แจ้งชื่อ และจำนวนผู้เดินทาง โดยแยกเป็น ผู้ใหญ่ และเด็ก
แจ้งวันเดินทาง โดยระบุวันเดินทางถึง และวันเดินทางกลับ
แจ้งประเภทการเดินทาง อาทิ ทางรถยนต์ ทางสายการบิน
กรณีที่จองเป็นแพ็คเกจทัวร์ เดินทางโดยสายการบิน แจ้งสายการบิน วัน เวลา เที่ยวบิน
กรณีที่จองเป็นแพ็คเกจทัวร์ เดินทางโดยรถยนต์ แจ้งหมายเลขรถ วัน เวลา
กรณีที่จองเป็นแพ็คเกจทัวร์ ระบุประเภทของห้องพักที่ต้องการ อาทิ เตียงเดี่ยว หรือเตียงคู่
แจ้งโทรศัพท์เบอร์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก และอีเมลล์ติดต่อ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ควรแจ้งการยืนยันโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการด้วย
 
การจองทัวร์
เมื่อเลือกโปรแกรมทัวร์ หรือประเภททัวร์ที่ต้องการแล้ว การจองทัวร์โดยชำระค่ามัดจำทัวร์ล่วงหน้า จำนวน 50 % ของยอดทั้งหมด โดยการโอนเงินผ่านธนาคารที่ระบุ หลังจากที่ได้ดำเนินการ โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ทางพนักงานทราบ เพื่อดำเนินการตอบกลับเอกสารรับเงินมายังท่าน และส่วนที่เหลือชำระเมื่อเดินทางถึงภูเก็ต ( ก่อนท่องเที่ยว )
 
กรณีที่โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการยังมิได้มีการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ โปรแกรมทัวร์นั้น ทางทีมงาน ขอสวงนสิทธิ์ถือว่าเป็นเพียงสถานะการสอบถาม หรือเสนอราคาเท่านั้น ยังไม่ถือเป็นการจองทัวร์เรียบร้อย ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบ กรณีโปรแกรมทัวร์นั้น ๆ เกิดเต็ม หรือไม่สามารถดำเนินการให้บริการได
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
การยกเลิกทัวร์ หลังจากที่มีการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์แล้ว ขอเรียนชี้แจ้งดังต่อไปนี้
ยกเลิกล่วงหน้าก่อน 15 วันของวันเดินทาง คืนเงินให้ 50% ของยอดโอน
ยกเลิกล่วงหน้าก่อน 12 วันของวันเดินทาง คืนเงินให้ 40% ของยอดโอน
ยกเลิกล่วงหน้า น้อยกว่า 12 วันของวันเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามัดจำที่โอน
กรณีไม่มีแสดงตน ในวันเดินทางถือว่าสละสิทธิ์และไม่คืนเงินทัวร์นั้น
กรณีต้องการเลื่อนวันเดินทาง แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อยก่อน 7 วัน ของวันเดินทาง
 
รายละเอียดบัญชีธนาคาร สำหรับโอนเงินค่ามัดจำจองทัวร์
ธนาคาร
สาขา
 
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
อท
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
ธ.กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
อ/ท
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
   
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.